Trafique
Nieuws

Contouren Zwethof worden zichtbaar

Trafique zwethof zoeterwoude foto Tiemen Winkel

De realisatie van de nieuwe wijk Zwethof, aan de zuidrand van Zoeterwoude, komt op stoom. Donderdag 30 maart 2023 hebben we de toekomstige bewoners van De Zwethof in Zoeterwoude mogen informeren over de uitwerking van het landschapsontwerp en de inrichting van de buitenruimte. De nieuwe woonwijk van 41 woningen aan de zuidrand van Zoeterwoude wordt ontwikkeld door AM Gebiedsontwikkeling en Gemeente Zoeterwoude, in afstemming met Provincie Zuid-Holland. De wijk is ontworpen door FARO (architectuur en stedenbouw) en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (landschapsarchitectuur). De buitenruimte is uitgewerkt door Trafique b.v. | ontwerpers van landschap en leefomgeving (ontwerpuitwerking) en ADCIM B.V. (bestek), onder coördinatie van InfraSturing.

Naast het ontwerp voor de openbare ruimte is er een bewonersprotocol gemaakt met richtlijnen voor de inrichting van de particuliere tuinen. Het bewonersprotocol doet uitspraken over het maximale oppervlakte verharding, de maximale hoogtes van erfafscheidingen en mogelijkheden voor het aanbrengen van steigers. Daarnaast geeft het bewonersprotocol inspiratie en tips ten aanzien van het gebruik van beplanting die goed aansluit bij de omgeving, het maken van een diervriendelijke tuin en het slim omgaan met hemelwater.

De woningen worden momenteel gebouwd door boer nieuwerbrug bv. De realisatie van het ontwerp voor de buitenruimte is gegund aan Van der Krogt Aanneming en Verhuur B.V.