Trafique
Nieuws

De Holtenbroekerdijk in Zwolle is teruggegeven aan de wijk Holtenbroek.

Trafique Stadsdijken Zwolle dijkglijbaan

Woensdag 26 juni 2024 is de Holtenbroekersdijk feestelijk heropend. Het dijktraject is versterkt en verhoogd en biedt voor de komende honderd jaar bescherming tegen hoogwater. Wijkboerderij Klooienberg is het middelpunt van dit dijktraject. Het fietspad op de dijk is verbreed en voorzien van betonverharding. De structuur van wandelpaden is vernieuwd en voorzien van gebonden halfverharding. Samen met de buurt is een multifunctionele dijktrap/ tribune ontworpen en zijn sport- en spelaanleidingen toegevoegd, zoals houten evenwichtspalen en een dijkglijbaan. Op de dijk zijn banken geplaatst die zijn gemaakt van hergebruikte meerpalen en die uit het project afkomstig zijn.

Bij de dijkversterking is extra aandacht uitgegaan naar het behouden van bestaande kwaliteiten. Het ensemble van de dijk, de boerderij Klooienberg en de monumentale bomen zijn in het ontwerp volledig opgenomen en gerespecteerd. Ter plaatste van de monumentale bomen is een waterkerende muur toegepast, die als zitrand kan worden gebruikt. Door de constructieve waterkering is ophoging rond de stammen van de bomen voorkomen en is de bomengroep in zijn geheel behouden gebleven.

Stadsdijken Zwolle wordt gerealiseerd in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) door de Dijkzone Alliantie Zwolle van Dura Vermeer en Ploegam. De landschappelijke inpassing is ontworpen door H+N+S landschapsarchitecten en Trafique - ontwerpers van landschap en leefomgeving. De engineering is gedaan door Tauw en Fugro.