Trafique
Nieuws

Eerste twee coupures in het project Stadsdijken Zwolle afgerond

Trafique Stadsdijken Zwolle sluiten waterkering Rietweg 1 van 3

Voor het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle zijn de eerste twee coupures afgerond. Op zaterdag 27 januari namen vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta de proef op de som en sloten de coupure voor het eerst. Aan de kanaalkant is langs de Rieteweg een betonnen waterkerende muur van ongeveer 1 meter hoog gemaakt. Om het bedrijventerrein bereikbaar te houden zijn de coupures in de muur opgenomen.

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt de dijkversterking gerealiseerd door aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam. De engineering wordt gedaan door Tauw en Fugro. Het landschapsontwerp is van H+N+S landschapsarchitecten en Trafique - ontwerpers van landschap en leefomgeving.