Trafique
Nieuws

Excursie Trafique naar Hasselt en Zwolle

Excursie Trafique naar Stenendijk Hasselt en Stadsdijken Zwolle

Donderdag 16 mei 2024 zijn we op pad gegaan met het team van Trafique. We hebben een bezoek gebracht aan de Stenendijk in Hasselt en hebben daar een mooie toelichting gekregen van Wilco Landman (uitvoerder bij Ploegam). Na een kort bezoek aan één van de oudste polders van Nederland (polder Mastenbroek) en de instroom van het Reevediep in Kampen, met de inmiddels afgegraven oude IJsseldijk, hebben we een fietstocht gemaakt langs de werkzaamheden van Stadsdijken Zwolle. Chris Verstappen van Trafique zet zich hier al jaren in voor de uitwerking van het ontwerp en bewaking van de Ruimtelijke Kwaliteit.

Stadsdijken Zwolle wordt in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta gerealiseerd door de Dijkzone Alliantie Zwolle van Dura Vermeer en Ploegam. De engineering wordt gedaan door Tauw en Fugro. De landschappelijke inpassing van de dijkversterking is ontworpen door H+N+S landschapsarchitecten en Trafique.