Trafique
Nieuws

Inschrijvingsontwerp Dijkzone Alliantie toegelaten tot de één op één fase

Trafique HNS Dijkversterking Arcen Watermolen visualisatie

Op basis van het inschrijvingsontwerp voor de dijkversterking Arcen is de Dijkzone Alliantie door Waterschap Limburg toegelaten tot de één-op-één-fase. In een informatiebijeenkomst heeft Arcen kennis kunnen maken met het inschrijvingsontwerp.

De komende periode werkt de Dijkzone Alliantie intensief samen met Waterschap Limburg om tot een definitieve prijs en gunning te komen. In deze fase gaan wij intensief met bewoners en ondernemers in gesprek over het verder uitwerken van het ontwerp en de werkzaamheden. Na bouwvak 2025 starten we met de grootschalige werkzaamheden aan de dijk. Conform de afspraken met het waterschap heeft de Dijkzone Alliantie tot en met 31 december 2027 de tijd om het project te realiseren. De samenwerking tussen Dijkzone Alliantie en Waterschap Limburg is niet nieuw. Momenteel wordt door de Dijkzone Alliantie gewerkt aan de realisatie van de dijkversterking aan de Maashoek in Steyl.

Belangrijk onderdeel van de dijkversterking Arcen is de inpassing van een zelfsluitende waterkering ter plaatse van het centrum van Arcen. Door de inpassing van deze Vlotterkering® blijft het zicht vanuit de openbare ruimte en de particuliere tuinen op de Maas behouden en wordt het aanzicht van Arcen, ter plaatse van de historisch omwalling en het toeristische hart van Arcen, vanaf de Maas versterkt. De zelfsluitende waterkering bestaat uit een klep die bij hoogwater vanzelf omhoog komt en zo het water tegenhoudt. Is de kering niet omhoog, dan is de klep onderdeel van de tuin of terras van de bewoners of de ondernemers.

De Dijkzone Alliantie Arcen is een samenwerking tussen Dura Vermeer, Ploegam en Hollandia Infra. Het inschrijvingsontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met We-Boost. De landschappelijke inpassing van de zelfsluitende kering is ontworpen door H+N+S landscape architects, NEXT architects.