Trafique
Nieuws

Eerste resultaten Stadsdijken Zwolle zichtbaar

Trafique Stadsdijken Zwolle de Klooienberg

De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners van Zwolle tegen hoogwater in het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater. Op verschillende locaties langs het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal worden de eerste resultaten zichtbaar van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 

Na jaren aan voorbereiding door de Dijkzone Alliantie Zwolle wordt de dijkversterking gerealiseerd door Dura Vermeer en Ploegam. Langs het Zwolle-IJsselkanaal zijn de nieuwe damwanden geplaatst en wordt al klei aangebracht. Ook is het zetten van damwanden langs de Rieteweg in volle gang. Bij Klooienberg zijn de eerste uitwerkingen van het landschapsontwerp nu al waarneembaar. Er wordt uiterst zorgvuldig door Kok Metselen gewerkt aan de waterkerende muur, waardoor de monumentale bomen kunnen worden behouden. Ook het dijkstuk ten noorden van de klooienberg is al aangebracht en kan komende 30 dagen inklinken tot de definitieve hoogte.

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) werkt de Dijken Alliantie Zwolle (DAZ) aan de versterking van de Stadsdijken, als onderdeel van nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het definitief ontwerp is afgerond en het Algemeen Bestuur van het WDOD heeft ingestemd met het projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle. De DAZ bestaat uit aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam, Tauw, Fugro, H+N+S landschapsarchitecten en Trafique - ontwerpers van landschap en leefomgeving.