Trafique
Nieuws

Beoordeling proefstukken Steyl Maashoek

Trafique Steyl Maashoek 01 afwerking poorten

Aan de Maashoek in Steyl wordt hard gewerkt aan de realisatie van de zelfsluitende waterkering. Met veel zorg worden de materialen voor de poorten en muren gekozen en samengesteld. Afstemming vindt plaats met het kwaliteitsteam van Waterschap Limburg en de Welstand van Gemeente Venlo.

De zelfsluitende waterkering wordt gerealiseerd als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL). De waterkering beschermt Steyl bij hoogwater in de Maas, maar zorgt ook dat het zicht vanaf de Maashoek op de Maas behouden blijft. De vormgeving van de zelfsluitende kering is afgestemd op het monumentale karakter van de omringende kloosters en kloostermuren van kloosterdorp Steyl, maar sluit ook aan bij de pittoreske bebouwing van de oude dorpsbebouwing van de Maashoek.

In opdracht van Waterschap Limburg wordt de zelfsluitende waterkering gerealiseerd door de Dijkzone Alliantie Steyl Maashoek, die bestaat uit Dura Vermeer, Ploegam en Hollandia Infra. Engineering wordt gedaan door Ingenieursbureau Maters en De Koning, Svasek Hydrailics en Fugro. Het architectonische ontwerp en landschappelijke inpassing is gemaakt door NEXT architects en Trafique. - ontwerpers van landschap en leefomgeving.