Trafique
Nieuws

Recreaduct in beeld

Trafique De Groene Boog Impressie Recreaduct

Bij de aanleg van de nieuwe Rijksweg A16 (De Groene Boog) wordt veel aandacht besteed aan het herstellen en verbeteren van landschappelijke verbindingen, die door de aanleg van de nieuwe snelweg (tussen A16 Terbregseplein en A13 The Hague Rotterdam Airport) worden doorsneden. 

Ecologische verbindingen worden hersteld door speciale stroken (op en onder viaducten) met beplanting en rijen stenen voor kleine zoogdieren en marterachtigen. Op veel plekken zijn deze ecologische verbindingen aan het zicht onttrokken, maar bij het Recreaduct (zie impressie) is het recreatieve fietspad over de snelweg voorzien van brede groenstroken met gras en heesterbeplanting. Voor vleermuizen worden grotere bomen aangeplant op routes die door vleermuizen worden gebruikt en wordt vleermuisvriendelijke verlichting aangebracht in onderdoorgangen. Bij het Schiebroeksepark zijn tunnels opgenomen in de rijweg voor amfibieën. In de taluds worden op verschillende plekken zandige plekken gemaakt met bloemrijke vegetatie voor bijen en andere insecten.

De Groene Boog wordt gerealiseerd door Dura Vermeer, Besix, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI, in opdracht van (en in samenwerking met) Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam, Gemeente Lansingerland en Recreatieschap Rottemeren. De viaducten en de Rottemerentunnel zijn ontworpen door Quist Wintermans Architekten. De landschappelijke inpassing is ontworpen door H+N+S landschapsarchitecten en Trafique b.v. | ontwerpers van landschap en leefomgeving.