Trafique
Nieuws

Uitvoering project Stadsdijken Zwolle in volle gang

Trafique Stadsdijken Zwolle multifunctionele dijktrap

Sinds de zomer van 2023 is de uitvoering van het project Stadsdijken Zwolle in volle gang. Inmiddels is op steeds meer locaties langs het 7,5 kilometer lange traject te zien hoe de versterkte dijk zich voegt in de stedelijke en landelijke ruimte. Stadsdijken Zwolle vormt onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Bij de historische dijkboerderij ‘de Klooienberg’ is de gehele terreininrichting vernieuwd. Om het waardevolle ensemble van de boerderij met monumentale eiken op de dijk te sparen, is er gekozen voor dijkversterking door middel van een ondergrondse damwand met bovengrondse keermuur. De lokale verlaging van het pad op de kruin en de keermuren met zitgelegenheid dragen bij aan het bijzondere karakter. Het wordt aangename ontmoetingsplek op de dijk die toegang biedt tot de uiterwaarden. Even verderop zien we ook de dijktribune en -glijbaan vorm krijgen.

In het industriegebied Voorst aan het Zwolle-IJsselkanaal, is het sluisdeurenplateau nabij Spooldersluis vernieuwd. Aan de Rieteweg, wordt de waterkering vormgegeven met betonnen wanden, onderbroken door grote coupures die toegang geven tot de bedrijven. Het geheel heeft een robuuste, industriële uitstaling.

Speciaal voor dit project zijn kloeke dijkbanken ontworpen met houten balken en cortenstaal. Het hergebruikte hout is afkomstig van de oude meerpalen en dukdalven uit het kanaal die als onderdeel van de dijkversterking vervangen moeten worden. De stalen frames dienen niet alleen ter ondersteuning, maar afhankelijk van de locatie ook als drager voor dichtregels en informatie.

Project Stadsdijken Zwolle kwam tot stand in een unieke samenwerking tussen het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en de Dijkzone Alliantie Zwolle, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, met ondersteuning van partner-adviesbureaus. H+N+S landschapsarchitecten en Trafique - ontwerpers van landschap en leefomgeving zijn hierbij samen verantwoordelijk voor het landschapsontwerp. Als ingenieursbureaus zijn Tauw en Fugro betrokken.