Trafique
Nieuws

Voor het eerst stroomt het Reevediep mee met de IJssel

Trafique Reevediep Kampen Hoogwater december 2023

Het Reevediep is ontworpen als een extra waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij hoogwater zorgt het Reevediep voor extra afvoercapaciteit en waterbuffering. Hiermee wordt de waterstijging bij Kampen en IJsselmuiden afgevlakt en kan meer IJsselwater worden afgevoerd en gebufferd, waardoor Zwolle en omgeving beter beschermd zijn tegen hoogwater.

Het Reevediep is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier. Het Reevediep is tot stand gekomen in opdracht van Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Gemeente Kampen. 

Het Reevediep is gerealiseerd door Boskalis, Van Hattum en Blankevoort en VolkerWessels. Engineering door Witteveen + Bos, Aveco de Bondt en Tauw en ontworpen door H+N+S landschapsarchitecten, NEXT architecten en Trafique - ontwerpers van landschap en leefomgeving.