Trafique
Trafique De Delftse Tuin plattegrond opgewerkt inzoom

De Delftse Tuin

Aan de rand van het historische centrum van Delft werkt de gemeente Delft aan de ontwikkeling van de nieuwe locatie voor Basisschool De Delftse Tuin en kinderopvang De Lange Keizer. Het ontwerp van het nieuwe gebouw en terrein is gebaseerd op natuurinclusieve en klimaatadaptieve inpassing en wordt gerealiseerd in samenwerking met Vakwerk architecten.

Locatie
Delft, Zuid-Holland, Nederland
Periode
2023 - heden
Opdrachtgever
Gemeente Delft
Samenwerking
Vakwerk architecten

Ambitieus programma

De terreininrichting van De Delftse Tuin omvat een ambitieus programma op een betrekkelijk klein terrein. Er is met grote zorg gekeken naar de optimale combinaties van programmaonderdelen en naar het juiste gebruik van materialen om het programma in lijn te brengen met de hoge ambities. Het terrein heeft een duidelijke structuur om de verschillende onderdelen te ordenen. Deze structuur is verbonden met materiaalkeuzes en omvat een verhoogde rand als ruggengraat van de diverse elementen.

Vanaf de tribune vertrekt een multifunctionele zitrand die het terrein omarmt en tegelijkertijd de ruggengraat vormt voor alle verschillende onderdelen op het plein.
Trafique De Delftse Tuin watersysteem
Watersysteem; opvang, buffering, infiltratie en (her)gebruik van regenwater

Water hergebruiken en infiltreren

De wateropgave is een belangrijk onderdeel waar het plan op is gestoeld. Het type verharding is gekozen zowel op het gebruik, als de mogelijkheid tot infiltratie van hemelwater. Twee wadi's zijn op het terrein aangelegd, en onder een deel van de verharding bevindt zich een buffer- en infiltratiesysteem. In combinatie met de voorzieningen van het gebouw wordt regenwater niet langer via het riool afgevoerd. Naast infiltratie zijn er voorzieningen getroffen voor het hergebruik van regenwater, zoals voor het besproeien van de beplanting in droge zomers en het doorspoelen van de toiletten van de school.

Trafique De Delftse Tuin Doorsnede wadi
Profiel van stapstenen in wadi

Aanleidingen tot spelen

Een aanzienlijk deel van het terrein is ingericht als speelplekken, waaronder een groot centraal multifunctioneel toestel en een pannaveld. Stapstenen en een tijgernet boven de wadi's bieden avontuurlijke speelmogelijkheden, evenals speelaanleidingen die de verbeelding en creativiteit van kinderen prikkelen. Deze objecten dienen niet alleen als speelobjecten, maar stimuleren kinderen ook om er spelvormen op en in te ontdekken.

Trafique De Delftse Tuin beplantingsplan
Concept beplantingsplan

Educatie en beplanting op het speelplein

Educatie is integraal verweven in de buitenruimte, een belangrijke pijler van De Delftse Tuin. Lessen kunnen buiten plaats vinden, maar er is ook ruimte voor informeel leren. Dit komt tot uiting in de moestuinen, het kippenverblijf en de specifieke plantenkeuze. Er is intensief overleg en onderzoek geweest om een beplantingsplan te ontwikkelen dat aansluit bij de educatieve plannen, robuust genoeg is voor sport en spel, en veel te bieden heeft aan de fauna in het gebied. Naast de borders van het schoolplein worden ook gevels begroeid met klimplanten, en er zijn voorstellen gedaan voor het aangrenzende gemeenteperceel, waar een scala van inheemse kruiden zal worden gezaaid.

Trafique De Delftse Tuin plattegrond opgewerkt kopie
Voorlopig ontwerp

Meer informatie