Trafique
Trafique Ooijen Wanssum luchtfoto Wanssum 2

Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum combineert ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling en het verbeteren van de verkeersstructuur in de kern Wanssum. Er is in dit project hoog ingezet op ruimtelijke kwaliteit. Bijzonder aan het project is dat er twee nieuwe dijktypen zijn ontworpen, die passend zijn binnen het Limburgse landschap.

Locatie
Ooijen-Wanssum, Limburg, Nederland
Periode
2016-2019
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg
Samenwerking
Dura Vermeer, Ploegam, H+N+S landschapsarchitecten, Ney & partners, Arcadis, Fugro
Trafique Ooijen Wanssum overzichtstekening kern Wanssum
Plattegrond Kern Wanssum

Verfijnde uitwerking Kern Wanssum

Door het maken van een bomenplein, verblijfsbrug, het toevoegen van een waterplein en een loopbrug over het water wordt het een plek om te verblijven. De verkeersstromen worden minder snel gemaakt waardoor het een prettige overgang biedt tussen de stad en de meer landschappelijke inrichting bij de nevengeulen. De overgang tussen stad en landschap loopt op een natuurlijke manier over door het gebruik van sobere, natuurlijke materialen.

De overgang tussen stad en landschap loopt op een natuurlijke manier over door het gebruik van sobere, natuurlijke materialen. 
Trafique Ooijen Wanssum drijvende brug Wanssum 1
Twee bruggen in Kern Wanssum
Trafique Ooijen Wanssum drijvende brug Wanssum 2
Drijvende brug Kern Wanssum
Trafique Ooijen Wanssum Rondweg
Rondweg Wanssum
Trafique Ooijen Wanssum luchtfoto Wanssum 6
Hoogwater in Molenbeek en jachthaven
Trafique Ooijen Wanssum Weerd Wanssum
Natuurgebied Weerd Wanssum
Trafique Ooijen Wanssum Watertuin
Watertuin Kern Wanssum
Trafique Ooijen Wanssum dijkprofielen
Dijk typologieën Ooijen-Wanssum

Twee nieuwe typen dijken

Traditionele dijken passen niet in het type landschap van dit project. Daarom zijn er twee nieuwe typen dijken ontwikkeld, geïnspireerd op de natuurlijke vormen van het landschap.

Steilranddijk

Dit type dijk bestaat uit verschillende lagen. De binnenste laag van de dijk bestaat uit een kleikern die de veiligheid waarborgt. De buitenste laag waar het water tegenaan komt te staan bestaat uit een steilrand en mag gedurende de tijd langzaam afkalven. Zo ontstaat er een natuurlijk beeld en een landschap dat in de toekomst zich gaat vormen en onderhevig is aan natuurlijke processen.

Hoge gronddijk

De hoge gronddijk is een onzichtbare dijk welke volledig opgaat in het reliëfrijke landschap van Limburg. De binnenste dijk bestaat uit de kern van het profiel welke benodigd is voor de waterkering. Hier bovenop en naast wordt in een zeer flauw talud gebiedseigen grond op aangelegd. Door deze overmaat hoeft de dijk niet als een waterkering onderhouden te worden en is het mogelijk om de grond bijvoorbeeld te blijven gebruiken voor agrarische grond of de aanleg van bos.

De dijken worden gemaakt met gebiedseigen grond die vrijkomt bij de weerdverlagingen. Zo is het mogelijk om een nagenoeg gesloten grondbalans te realiseren.

Trafique Ooijen Wanssum steilrand
Steilranddijk
Trafique Ooijen Wanssum hoge gronddijk
Hoge gronddijk
Trafique Ooijen Wanssum landhoofd
Bastions vormen verbijzonderingen aan de bruggen

Bruggen, bastions en struinpaden

De Oude Maasarm wordt ontwikkeld tot één groot natuurgebied van ca. 540 ha. Delen van het maaiveld worden verlaagd en op diverse plekken worden geulen gegraven. Doordat het gebied onderhevig is aan kwelwater ontstaan er bijzondere natuurwaarden. Struinpaden ontstaan als vanzelf door intensief gebruik van de recreant. In combinatie met bijzondere waterkruisingen zoals voordes en stapstenen maakt het een avontuurlijk en beleefbaar gebied.

Over de Oude Maasarm liggen diverse bruggen met aanlandingen in de vorm van bastions. Door het ontwikkelen van de bastions in gebiedseigen materiaal ontstaat een subtiel en toch iconisch beeld in het landschap.

Kort na de officiële opening, werd het in juli 2021 extreem hoog water in de Maas door hevige regenval in België en Duitsland. Het gebied werd direct op de proef gesteld, en met succes. Het project heeft door de waterstandsdaling veel leed bespaard verder benedendijks.
Trafique Ooijen Wanssum brug Ooijen hoogwater
Hoogwater bij brug Ooijen (foto Paul Poels)
Trafique Ooijen Wanssum centrumbrug Wanssum
Trafique Ooijen Wanssum natuurpoort
Trap steilranddijk
Trafique Ooijen Wanssum stapstenen
Stapstenen in natuurgebied
Trafique Ooijen Wanssum brug Ooijen
Brug over natuurgebied
Trafique Ooijen Wanssum luchtfoto Wanssum 5
Dronefoto Kern Wanssum