Trafique
Trafique Reevediep Kampen luchtfoto 1

Reevediep - Kampen

Het project Isaladelta maakt deel uit van het Programma IJsseldelta en bestaat uit de ontwikkeling van de waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer aan de zuidzijde van Kampen. De waterverbinding zorgt voor extra afvoercapaciteit waardoor het stedelijk netwerk Zwolle – Kampen is voorbereid op klimaatverandering.

Locatie
Kampen, Overijssel, Nederland
Periode
2004 - 2017
Opdrachtgever
Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Gemeente Kampen
Samenwerking
Isala Delta: H+N+S landschapsarchitecten, NEXT architects, Boskalis, Van Hattum Blankevoort, VolkerWessels en Tauw
Trafique Reevediep Kampe overzichtstekening
overzichtskaart
Trafique Reevediep Kampen Karrespoor 2
foto dijk langs Reevediep

Landschapsontwerp en aansluitingen

In opdracht van H+N+S landschapsarchitecten werkt Trafique, als onderdeel van de aannemercombinatie Boskalis en van Hattum en Blankevoort, aan de uitwerking van de dijken langs de waterverbinding (Reevediep), het landschapsontwerp en de aansluitingen op de kunstwerken, zoals de Nieuwendijkbrug, de recreatieschutsluis en het inlaatwerk.

Trafique Reevediep Kampen De Knoop
Ontwerpuitwerking `de Knoop` voor afstemming met Rijkswaterstaat (N50) en Prorail (Hanzelijn).
Trafique Reevediep Kampen Reevesluis
Reevesluis
Trafique Reevediep Kampen gemaal Kamperveen
Uitwerking kolk bij gemaal Kamperveen en inpassing veeloopstrook aan de teen van de dijk.
Trafique Reevediep Kampen Kamperstraatweg Scheeresluis
Landschappelijke inpassing van de Recreatieschutssluis en het (toekomstige) horecapaviljoen.
Trafique Reevediep Kampen Chalmotweg
Principe dijkopritten voor afstemming met de dijkbeheerder (Waterschap Groot Salland)
Trafique Reevediep Kampen Karrespoor 1
Doorsnede Reevediepdijk

Dijkontwerp

In het plan zijn verschillende typen dijken uitgewerkt. Per locatie is bekeken wat er nodig is. Zo hebben sommige dijken een duidelijk, breed fietspad en anderen een informeel karrenspoor.

Trafique Reevediep Kampen doorsnede dijk zuid
Trafique Reevediep Kampen inlaatwerk
Brug in aanleg
Trafique Reevediep Kampen Scheeresluis
Trafique Reevediep Kampen fietspad
Trafique Reevediep Kampen uitzichtpunten
Trafique Reevediep Kampen migratiegeul