Trafique
Trafique Rivierpark Nijmegen Banner 2

Rivierpark - Nijmegen

In het programma Ruimte voor de Rivier neemt het project bij Nijmegen een bijzondere positie in. Het is het meest integrale en complexe project in de reeks. Met het project wordt 34 cm waterstandsdaling bij hoogwater gerealiseerd. Voor Nijmegen betekent het ook een grote ruimtelijke ingreep in het hart van de stad.

Door intensieve samenwerking van de ontwerpers en ingenieurs van de gemeente, de rijksoverheid en de aannemerscombinatie én een goede beheersing van alle verschillende raakvlakken is een project ontstaan dat kan worden beschouwd als een ‘gesamtkunstwerk’.

Locatie
Nijmegen, Nederland
Periode
2013-2017
Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen en Projectbureau Ruimte voor de Rivier
Samenwerking
H+N+S landschapsarchitecten
Trafique Rivierpark Nijmegen voorde 1

Uniek rivierpark

Het langgerekte eiland in de Waal en de Spiegelwaal, de nieuwe kade en bruggen, vormen samen een uniek rivierpark met een mix van water, natuur, recreatie en stedelijke activiteiten. Met het stedelijk rivierenpark wordt in Nijmegen de ambitie van het integreren van ‘Waterveiligheid én Ruimtelijke Kwaliteit’ echt waargemaakt.

Trafique Rivierpark N Ijmegen waterkalender 5 NAP
Waterkalender: 5m+ NAP (5 dagen/jaar)
Trafique Rivierpark Nijmegen waterkalender 7 NAP
Waterkalender: 7m+ NAP (180 dagen/jaar)
Trafique Rivierpark Nijmegen waterkalender 9 NAP
Waterkalender: 9m+ NAP (50 dagen/jaar)
Trafique Rivierpark Nijmegen waterkalender 11 NAP
Waterkalender: 11m+ NAP (10 dagen/jaar)
Trafique Rivierpark Nijmegen waterkalender 12 NAP
Waterkalender: 12m+ NAP (1 dag/jaar)
Trafique Rivierpark Nijmegen koppelstuk tekening
Uitwerking laagte met betonnen stapstenen
Trafique Rivierpark Nijmegen Citadelpad
Zaligepad met overstroombare laagtes met betonnen stapstenen

Dynamische rivierpark

Het schetsontwerp is zorgvuldig doorontworpen en tot in de puntjes uitgewerkt. Naast de harde onderdelen, zoals de kade, de brugaansluitingen en de drempel, is er in het rivierpark alle ruimte voor natuurlijke ontwikkeling. Steile taluds zijn zo ontworpen dat ze met hoogwater steeds een beetje afkalven, slikkige oever verdwijnen en verschijnen onder invloed van de waterdynamiek en op verschillende plekken blijft water na hoogwater in het landschap achter.

Trafique Rivierpark Nijmegen landhoofd Citadelbrug
De steilrand bij de Zaligebrug kan geleidelijk afkalven tot de beschermingslaag
Trafique Rivierpark Nijmegen drempel
Verlaagde dijk als overstroombare drempel

De drempel

De drempel is de belangrijkste hydrologische randvoorwaarde voor het functioneren van de Spiegelwaal. De drempel heeft een asymmetrische opzet met grove bestortingen aan de bovenstroomse kant en een gladde afwerking aan de kant van de geul. De kokers zorgen als onderdeel van het ontwerp van de drempel voor voldoende verversing en stroming van het water in de geul.

Door een goede beheersing van álle verschillende raakvlakken is een project ontstaan dat kan worden beschouwd als een ‘gesamtkunstwerk’.
Trafique Rivierpark Nijmegen overzichtstekening
Overzichtstekening Rivierpark Nijmegen