Trafique
Trafique Harburg Hamburg foto 1

Stationstuin Harburg Hamburg

Station Hamburg Harburg is in het kader van het project van Smart City | DB getransformeerd tot een groene, levendige en duurzame plek.

In opdracht van Smart City | Deutsche Bahn en in samenwerking met Blom&Moors en Liesbeth Rijnja zijn de kille ruimtes met dichte beplanting omgevormd tot groene, open en prettige verblijfsplekken.

Op het brede midden perron is de oorspronkelijke Bahnhofsgarten in ere hertseld. Reizigers en omwonenden kunnen nu op verschillende plekken op het perron zitten of een rondje lopen door de stationstuin.

Locatie
Hamburg, Duitsland
Periode
2017-2020
Opdrachtgever
Deutsche Bahn
Samenwerking
Blom&Moors, Liesbeth Rijnja, Nature Minded Projects
Trafique Harburg Hamburg impressie middenperron
Impressie stationstuin (Nature Minded Projects)

Wandelen tussen 15.000 vaste planten

De grootste interventie is het weghalen van dichte beplantingsstructuren en het toepassen van vaste planten op het perron. In totaal zijn hier 15.000 vaste planten aange- plant. De rode en witte kleuren van de beplanting sluiten aan bij de kleuren van rode exterieur en witte interieur van de historische perronbebouwing. Door de structuur van diagonale paden worden reizigers uitgenodigd om de tuin te betreden. Op strategische plekken in de tuin zijn zitgelegenheden aangebracht, zodat de reizigers gemakkelijk en informeel kunnen genieten van de nieuwe stationstuin.

De padenstructuur met toepassing van betontegels en Portugese graniet zorgt voor een speels effect en brede toepasbaarheid.
Trafique Harburg Hamburg doorsnede perronnen
Trafique Harburg Hamburg paden
Aansluiting op bijzondere stationsgebouw

Planuitwerking en uitvoeringsbegeleiding

Aanvullend aan het ontwerp is, ter voorbereiding op de uitvoering, een werkboek gemaakt waarin de belangrijkste uitvoeringsprincipe voor de aannemer inzichtelijk zijn gemaakt. Toezicht op de uitvoering heeft weke- lijks en (als gevolg van Corona-beperkingen) op afstand plaatsgevonden.

Trafique Harburg Hamburg Beplanting rood en wit

Kleur op het voorplein

Als onderdeel van de interventie op het station Hamburg Harburg is ons gevraagd om een voorstel te doen voor tijdelijke verfraaiing van het voorplein. Door verwijderen van overbodige objecten en beplanting, en de toevoeging van kleur door middel van vaste planten en bollen in het voorjaar ontstaat er een fijnere sfeer als entree van het station. Er wordt onderzocht of en hoe het voorplein in de toekomst een permanentere hestructurering kan krijgen.

Bloeiperiodes volgen elkaar op zodat de stationstuin in ieder seizoen een interessante aanblik heeft.
Trafique Harburg Hamburg onderhoudspaden
Stationstuin met halfverharde paden en bestaande bomen
Trafique Harburg Hamburg ICE
Dagelijks gebruik van het perron
Trafique Harburg Hamburg dwarspad
Zitplekken in stationstuin
Trafique Harburg Hamburg nieuwe bomen
Losstaande bomen in gras op overige perrons
Trafique Harburg Hamburg verharding paden
Hoofd padenstructuur van betontegels en granietkeien
Trafique Harburg Hamburg insectenhotel
Insectenhotel in de stationstuin
Trafique Harburg Hamburg stationstuin noord
Overzicht stationstuin noord