Trafique
Trafique Steekterpoort impressie

Steekterpoort Alphen aan den Rijn

Vanuit de duurzame brugbedieningscentrale Steekterpoort worden 24 beweegbare bruggen in de provincie Zuid-Holland bediend. De terreininrichting sluit deels aan bij het grazige karakter van het omringende veenweidegebied. Door het weglaten van fysieke erfafscheidingen loopt het landschap door tot de hoofdentree van het gebouw. Het bedieningsgebouw zelf staat op een kade die aansluit bij de utilitaire sfeer van de Gouwe en de naastgelegen Gouwesluisbrug.

Locatie
Alphen aan den Rijn
Periode
2011-2014
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Samenwerking
BKvV architecten, Bureau B+B
Trafique Steekterpoort overzichtstekening
Overzichtstekening

Terreincondities

De terreincondities worden bepaald door een greppel die loopt vanaf het bruggenhoofd van de Gouwesluisbrug tot de kade aan de Gouwe. Rond de greppel is de vegetatie divers door verschillen tussen nat en droog, tussen zonnig en schaduwrijk en door verschillen in voedselrijkdom.

Trafique Steekterpoort profiel waterlijn
Profiel waterlijn

Greppel en waterlijn

De greppel komt uit op een waterlijn in de kade, waarin het water wordt opgevangen en gebufferd voor infiltratie. De waterlijn is aan de binnenzijde begroeid met muurvegetatie als muurbloemen, varens en mossen. Het waterpeil in de waterlijn is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en de geleidelijke infiltratie van het regenwater in de ondergrond.

Trafique Steekterpoort impressie greppel
Impressie bomenweide met greppel

Na de ingebruikname in maart 2014 ontstaat geleidelijk de biodiversiteit die in het ontwerp is beoogd. Door het extensieve maaibeheer en de abrupte hoogteverschillen ontstaat een diverse bloemen- en kruidenweide met foerageer- en verstopplekken voor jonge vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

Trafique Steekterpoort vanaf Gouwesluisbrug Frans Hanswijk
Zicht vanaf de Gouwesluisbrug
Trafique Steekterpoort waterlijn Frans Hanswijk
Waterlijn
Trafique Steekterpoort instroom waterlijn Frans Hanswijk
Instroom waterlijn
Trafique Steekterpoort bomenweide Frans Hanswijk
Bomenweide
Trafique Steekterpoort entree Frans Hanswijk
Entreezone

Van 2012 tot 2014 is Trafique intensief betrokken bij het definitief ontwerp en de realisatie van de terreininrichting van de duurzame brugbedieningscentrale Steekterpoort. In 2014 is de centrale officieel geopend en zijn het gebouw en de terreininrichting genomineerd voor de Nationale Staalprijs.

Trafique Steekterpoort Staalprijs 2013
Robert van Kats (BKvV), Dieter Blok (BKvV) en Arjan Vergeer (Trafique)