Trafique
Trafique Het Stroink plein zuid banner

Winkelcentrum Het Stroink Enschede

Winkelcentrum Het Stroink is omgevormd tot het groenste wijkwinkelcentrum van Enschede. Het winkelcentrum is het kloppende hart van de wijk Stroinkslanden met direct aangrenzende voorzieningen, zoals een apotheek, een medisch centrum, drie basisscholen, een peuteropvang en een tankstation. De historische referentie van de boerderij Het Stroink is hersteld door de toevoeging van een puntgevel, een rieten dak en het gebruik van houten gevels. Hierdoor past het winkelcentrum beter in de context met de ligging van het boerenland vlakbij.

Locatie
Enschede, Nederland
Periode
2017-2020
Opdrachtgever
WP Retail Invest
Samenwerking
Gemeente Enschede, Blom&Moors, Vocus architecten, Citeg, Eelerwoude, Monton projectmanagement
Trafique Het Stroink plein noord beplanting
Voorplein noordelijke entree

Voorpleinen en entrees

Met de vergroting en verduurzaming van het winkelcentrum is ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. De voorpleinen bij de entrees van het winkelcentrum zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers. Groene eilanden met comfortabele zitranden zorgen voor een prettige sfeer om te verblijven.

De voorpleinen en de ruimte binnenin het winkelcentrum sluiten op elkaar aan. Het afstemmen van de kleurstelling, vormentaal, materiaalgebruik en het doortrekken van het bestratingspatroon zorgen voor eenheid in het ontwerp.

Het toepassen van zitbanken met vaste planten op de voorpleinen creëert een fijne plek om te verblijven.
Trafique Het Stroink plein noord bestratingspatroon
Bestratingspatroon en aansluiting voorplein

Voetgangers en fietsers voorop

De routing rond het winkelcentrum is in eerste instantie ontworpen voor voetgangers en fietsers uit de omringende wijken. Fietsparkeerplaatsen zijn in clusters gesitueerd dichtbij de hoofdentrees van het winkelcentrum. De belangrijkste looproutes zijn gemarkeerd met een patroon in het straatwerk en zijn vrij van stoepranden of andere hoogteverschillen. De auto’s, het expeditieverkeer en de wijkbus zijn te gast.

Trafique Het Stroink parkeren in het groen
Door open verharding kunnen bestaande bomen behouden blijven

Parkeren in het groen en ontworpen achterkanten

Ook de achterkanten van het winkelcentrum zijn zorgvuldig ontworpen. Blinde muren zijn voorzien van gevelbegroeiing. Toegangen voor expeditie zijn voorzien van haagbeplanting en eenduidige verlichting. De openbare routes zijn robuust en met oog op sociale veiligheid ontworpen.

Trafique Het Stroink impressie plein zuid
Impressie entree zuid (Nature Minded Projects)

Beplanting en monumentale bomen

Rondom het winkelcentrum wordt geparkeerd in het groen en wordt gebruik gemaakt van grastegels. Door de toepassing van grastegels en het nauwkeurig inmeten konden de monumentale bomen behouden blijven.

Op de voorpleinen en in de vakken bij de parkeerplaatsen worden vaste planten mengsels geplant. Door de zorgvuldige samenstelling is op elk moment van het jaar er wel iets in bloei. Het beheer kan worden gedaan d.m.v. mulchen in het voorjaar, waardoor er kan worden bespaard op kosten.

Een goed ontworpen beplantingsplan is van grote meerwaarde voor het winkelcentrum
Trafique Het Stroink plein zuid fietsparkeren
Vaste planten
Trafique Het Stroink entree
Bestratingspatroon loopt door van binnen naar buiten
Trafique Het Stroink plein zuid beplanting
Vaste planten en heesters op de voorpleinen
Trafique Het Stroink plein noord
Bij de entreepleinen is de auto te gast
Trafique Het Stroink groenstroken
Vaste planten geven meerwaarde voor omwonenden
Trafique Het Stroink gevelbegroeiing
Klimbeplanting op kale muren