Trafique
Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 1

Zwethof - Zoeterwoude

Aan de rand van het dorp Zoeterwoude ontwikkelen AM wonen en gemeente Zoeterwoude een kleinschalige uitbreiding van 41 woningen omringd door water, uitkijkend op de weilanden van de Zwetpolder. In samenwerking met Feddes/Olthof en Faro architecten werkt Trafique aan de landschappelijke inpassing van deze uitbreiding.

Locatie
Zoeterwoude, Zuid-Holland, Nederland
Periode
2015 - heden
Opdrachtgever
AM projectontwikkeling
Samenwerking
Feddes/Olthof, Faro architecten, Gemeente Zoeterwoude, Infrasturing, Adcim
Trafique Zwethof Zoeterwoude dronefoto tijdens realisatie inzoom Tiemen Winkel
Dronefoto tijdens realisatie - Tiemen Winkel
Trafique Zwethof Zoeterwoude dronefoto veenweidelandschap
Realisatie woonwijk in veenweidelandschap - Tiemen Winkel

Veenweidelandschap

Het plan berust op het oude veenweidelandschap ten zuiden van het dorp Zoeterwoude. Dit sprekende landschap is het start punt van de uitbreiding en de inpassing. Kenmerkend voor veenweide landschappen zijn de openheid en de langgerekte kavels, gescheiden door middel van sloten. De sloot die midden door het plangebied loopt is de lijn waar het ontwerp op is gebaseerd.

De lengtesloten en open zicht op de Sint-Jan kerk in Zuidbuurt is kenmerkend voor de Zwetpolder
Trafique Zwethof Zoeterwoude overzichtstekening
Plattegrond Zwethof Zoeterwoude

Stedenbouwkundige opzet

De nieuwe erven zijn royaal omringd met het water dat uitzicht biedt over het veenweidelandschap. De zuidelijke erven worden gekenmerkt door brede dwarssloten, brede rietoevers en grotere kavels.De noordelijke eilanden zijn omringd door water en zijn met smalle dammen verbonden met de ontsluitingsweg, de laan van Zwethof.

Boerenerven

Ook in de architectuur is de relatie met het landschap versterkt. Het stedenbouwkundig ontwerp van Faro architecten gaat uit van een principe van boerenerven in het landschap. De huizen zijn per eiland verdeeld in hoofdhuizen en schuurwoningen. De hoofdhuizen hebben een groter erf en hebben een bijzondere haag rondom hun erf. Per erfeiland is er een verscheidenheid aan details en exacte inrichting waardoor elk eiland ook een eigen karakter heeft.

Het gehele plan is in harmonie met de natuurlijke omgeving ontworpen en ontwikkeld
Trafique Zwethof Zoeterwoude Bewonersprotocol ontwerpprincipe beplanting in tuin
Ontwerpprincipe beplanting in de tuinen
Trafique Zwethof Zoeterwoude Bewonersprotocol ontwerpprincipe steigers
Ontwerpprincipe steigers
Trafique Zwethof Zoeterwoude Bewonersprotocol kaart beplanting
Kaart beplanting uit het bewonersprotocol
Trafique Zwethof Zoeterwoude Bewonersprotocol ontwerpprincipe hagen
Ontwerpprincipe hagen

Bewonersprotocol

De tuinen van de woningen hebben in dit plan een bijzondere rol. De tuinen hebben veel invloed op het ruimtelijke beeld van de wijk. Het is immers een groot en weids landschap, waarin ruimtelijke elementen zoals schuttingen en schuren al snel opvallen. In opdracht van AM wonen en gemeente Zoeterwoude heeft Trafique een bewonersprotocol opgesteld.

In het bewonersprotocol zijn richtlijnen, ontwerpprincipes en inspiratie(beelden) opgenomen waaraan de bewoners en haar opvolgers zich kunnen vasthouden, om de kwalitatieve eigenschappen van de wijk te bewaken.

Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 7
Vogelvlucht
Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 2
Rietoevers zuidelijke eilanden
Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 3
Rietoevers zuidelijke eilanden
Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 4
Tuinen noordelijke eilanden
Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 5
Erfinrichting noordelijke eilanden
Trafique Zwethof Zoeterwoude impressie 6
Tuinen noordelijke eilanden